Повідомлення

[05.03.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про зміну складу посадових осіб'
[31.10.2017] ПрАТ "Пласт" змінює реквізити Товариства
[20.10.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента'
[20.10.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[13.09.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ "Пласт" з проектами рішень'
[18.04.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік '
[05.04.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій'
[28.02.2017] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів з проектами рішень'
[19.04.2016] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік'
[13.04.2016] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу'
[04.03.2016] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальнихі зборів'
[09.12.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Зміна складу посадових осіб'
[30.10.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів'
[23.04.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'РІЧНИЙ ЗВІТ за 2014 '
[18.03.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну власників яким належить 10% і більше голосуючих акцій емітента '
[26.02.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів'
[26.01.2015] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну власників яким належить 10% і більше голосуючих акцій емітента '
[26.12.2014] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Про зміну власників, яким належать 10% і більше голосуючих акцій емітента'
[24.04.2014] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Річна інформація ПрАТ "ПЛАСТ" за 2013 рік'
[08.04.2014] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець