Повідомлення

[18.03.2020] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[28.02.2020] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[09.01.2020] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[13.06.2019] ПрАТ "Пласт" змінює види діяльності Товариства
[24.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Фінансова звітність за 2018 р.'
[24.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Аудиторський висновок за 2018 рік'
[19.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.'
[18.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб '
[18.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[17.04.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "Пласт" станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 18.04.2019 р.'
[14.03.2019] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення річних Загальних зборів'
[08.10.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб'
[02.10.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "ПЛАСТ" станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 04.10.2018р.'
[03.09.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів'
[27.04.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Фінансова звітність за 2017 рік.'
[27.04.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Звіт незалежного аудитора разом з фінансовою звітністю за 2017 рік.'
[25.04.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб'
[19.04.2018] Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «ПЛАСТ» станом на 16.04.2018р.
[18.04.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.'
[15.03.2018] ПрАТ "Пласт" додає документ 'Повідомлення про проведення річних Загальних зборів'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець