Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «ПЛАСТ» станом на 16.04.2018р.

[19.04.2018]
Інформація про загальну кількість простих іменних акцій та голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» станом на «16» квітня 2018 рік, тобто на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: • Загальна кількість простих іменних акцій – 8002133 шт.; • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 8002133 шт.

Назад